19
aug

Booking och Expedia stärker sin position

Kvartalrapporterna från Booking och Expedia är intressanta om än något svårlästa eftersom de inte innehåller helt jämförbara begrepp och siffror. Här är några iakttagelser.

Antal bokade rumsnätter har för båda bolagen ökat med 12 % under andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal förra året. Första funderingen är hur mycket antal bokade rumsnätter har ökat med i världen under andra kvartalet. Även om tillväxten på många destinationer varit god, så har den i vart fall inte växt lika snabbt som vad Booking och Expedia gjort. Detta innebär i klartext att både Booking och Expedia har tagit marknadsandelar från andra bokningskanaler. De har stärkt sin position gentemot hotellen.

Det är intressant att titta på hur de olika affärsmodellerna (agency och merchant) har utvecklats över tiden. Booking har alltid varit starka på agency, dvs. att hotellen betalar provisionen till Booking mot faktura medan Expedia har varit starka på merchant, dvs. att hotellen lämnar ett nettopris. Intäkterna hos Booking kommer till nästan 70 % från agency och 25 % från merchant, medan drygt drygt 50 % av intäkterna kommer från merchant hos Expedia och drygt 25 % från agency . I båda fallen växer intäkterna snabbare från merchant än från agency. Detta innebär att hotellen i allt större utsträckning lämnar nettopriser till Booking och Expedia. Detta innebär i praktiken att hotellen får ännu sämre koll på vad de egentligen betalar för att skaffa bokningarna.

Det går också att analysera lönsamheten för de olika affärsmodellerna. Expedia har en marginal på 6 % på agency och 14 % marginal på merchant. Bookings marginal på agency är 14 % och på merchant 15 %. Booking har också totalt sett högre lönsamhet än Expedia. Booking hade en ”Operating income” på ca 12 miljarder kronor (32,4 % av försäljningen) och Expedia ca 2,6 miljarder kronor (8,4 % av försäljningen). Booking är mer lönsamt än Expedia.

Börsvärdet för Expedia är drygt 200 miljarder kronor medan börsvärdet för Booking är 775 miljarder kronor. Börsvärdet för världens största hotellkedja Marriott är ungefär hälften jämfört med Booking.

Om ett företag har mycket pengar har de resurser för framtida satsningar. Booking har 50 miljarder kronor i kassan och Expedia har drygt 40 miljarder kronor i kassan. Båda bolagen lär stärka sina marknadspositioner framöver gentemot hotellen genom utveckling av teknologi samt aggressiv marknadsföring och försäljning.

Källa Besöksliv