14
mar

Besöksnäringen begär riktade krisinsatser av regeringen

Svensk besöksnäring befinner sig i ett krisläge till följd av coronavirusets spridning. Nu begär Visita riktade krisinsatser av regeringen.

Till följd av spridningen av coronaviruset har besöksnäringen drabbats hårt av minskat resande och inställda möten. De delar av den svenska besöksnäringen som drabbas hårdast sysselsätter över 200 000 personer, varav en stor andel är unga eller utrikesfödda. Näringen omsätter omkring 200 miljarder årligen.

Läs mer