01
dec

Besked om vinstutdelningar och andra värdeöverföringar

Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod

Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Mot bakgrund av det nya lagförslaget, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills det att den nya lagen träder i kraft.

Läs Tillväxtverkets pressmeddelande