13
nov

Baylan: "Inte omöjligt med åtgärder för gränshandeln"

Näringsminister Ibrahim Baylan ser ännu ingen ljusning på coronahimlen, när han intervjuas i VF, och uppger att det inte är omöjligt att det kan komma ytterligare åtgärder och stöd framöver.
Ibrahim Baylans huvudansvar har varit att lyssna på näringslivet och ta fram åtgärder för att förhindra konkurser och massarbetslöshet. Så sent som häromdagen förlängdes återigen korttidspermitteringarna, omställningsstöden och möjligheten att skjuta upp skatteinbetalningar.
– Det har räddat åtminstone 200 000 arbeten, har Konjunkturinstitutet slagit fast. Det jag hör från näringslivet nu är att vissa branscher klarat sig bra, till och med ökat i omsättning, medan några är väldigt hårt drabbade. Besöksnäring, researrangörer, hotell, restauranger och handeln, inte minst i gränsområdena till våra grannländer.
Det har varit en följetong här i Värmland. Många är besvikna över att det inte funnits en samsyn med Norge i denna fråga?
– Jag hade verkligen också velat se en mer enhetlig linje, vilket jag också framförde till min norske kollega bara häromveckan. Varje land är förstås suveränt och måste få ha sin strategi, men jag beklagar verkligen dessa stängda gränser i arbetsmarknadsregioner som är så sammanflätade som exempelvis i västra Värmland. Vi har ambitionen om en närmare nordisk samverkan, och det behöver fungera i storm såväl som i solsken.
Kan du lova ett riktat stöd till de som drabbats värst i gränsområdet?
– Vi har medvetet valt att hålla stödet brett riktat och generöst tilltaget, men vi ser hela tiden över situationen. Det är inte omöjligt att det kan komma ytterligare åtgärder framöver.