22
nov

Arena för samverkan ska stärka besöksnäringens utveckling

Regeringen ger Tillväxtverket tre miljoner kronor för att stötta utvecklingen av en samverkansarena för besöksnäringen. ”Genom uppdraget ger vi näringen möjlighet att fokusera på sin långsiktiga utveckling”, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Det är sedan tidigare känt att regeringen jobbar med att ta fram en nationell strategi för besöksnäringens utveckling och tillväxt. I samband med detta avsätter regeringen tre miljoner kronor till Tillväxtverket med uppdraget att stötta utvecklingen av en ”samverkansarena” för besöksnäringen.

Tillväxtverkets uppdrag går ut på att ”stödja och underlätta för besöksnäringen att samlas och samordna sig i syfte att bidra till näringens långsiktiga utveckling”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Denna arena ska också företräda hela besöksnäringens intressen, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling.

Läs mer