28
aug

Antal deltagare i evenemang kan höjas till 500

Regeringen planerar för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Läs mer här och ta del av förslagen till ändringar här. Förändringarna är tänkta att gälla från 1 oktober.

I går kom Folkhälsomyndighetens remissyttrande på ändringar i det tillfälliga förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer. FHM skriver att rekommenderat avstånd föreslås bli en meter och maxantalet tillåtna deltagare rekommenderas bli 500 personer till en början.

Regeringen har tidigare föreslagit att 50 persons-gränsen ska höjas, men att ett maxtak fortfarande bör finnas. Folkhälsomyndigheten föreslår nu i sitt remissyttrande att den övre gränsen åter ska kunna höjas till 500 personer i ett initialt skede. Taket ska senare kunna höjas ”beroende på på utvecklingen av pandemin i landet och effekter av ändringen”, skriver FHM.

Läs mer och se inslaget från presskonferensen på SVT