Anmäl ditt evenemang, ditt boende eller din aktivitet

Använd formuläret nedan för att förmedla ditt evenemang. Det är kostnadsfritt att ha med evenemang i besöksdatabasen som visas bland annat på visitvarmland.se och din kommuns besöksnäringssajt. Vi marknadsför ditt evenemang kostnadsfritt på webbplatserna, i olika trycksaker, i utskick till media och evenemangsprenumeranter, i sociala medier med meraAnvänd formuläret nedan för att förmedla ditt evenemang.

För att ditt evenemang ska kunna synas i våra marknadsföringskanaler gäller att evenemanget:

  • äger rum i Värmland och att det skickas till den kommun som evenemanget tillhör. 
  • är öppet för allmänheten.
  • är intressant för besökare i Värmland.
  • inte är av religiös eller partipolitisk karaktär (med undantag för kyrkornas musikevenemang och evenemang som riktar sig till besökare).  
  • inte är en kurs/utbildning som kräver deltagande vid flera tillfällen.
  • har en kort beskrivning.

Evenemang som inte uppfyller kriterierna kommer inte att publiceras. Kommunernas turistenheter förbehåller sig rätten att göra justeringar i inskickad text.

Tänk på att:

  • Ditt evenemang syns och marknadsförs bättre om du bifogar foton eller rörliga bilder. Bilden ska vara liggande och inte för liten i storlek. Minst en bild krävs för publicering.
  • Genom att skicka in information om evenemang godkänner du att informationen sprids vidare till tredjepart, och att informationen används för att marknadsföra Värmland som besöksmål. Evenemangsinformation och bilder som skickas in får spridas och användas i både tryckt och digitalt material.

Hur hanterar Visit Värmland dina personuppgifter?

Vad behandlar vi för personuppgifter?

De personuppgifter som kan finnas hos oss är organisation, organisationsnummer, webbplats, namn, e-post, telefonnummer, bilder och annan information kring din verksamhet som är väsentlig för besökaren och de används i syfte för att marknadsföra din verksamhet eller ditt evenemang.

Hur länge sparas informationen? 

Vi lagrar och behandlar informationen för att kunna informera besökare om besöksmål och reseanledningar till Värmland. Informationen uppdateras eller raderas i databasen efter max två år enligt Visit Värmlands integritetspolicy

Avregistrering av personuppgifter

Du kan när som helst begära att få dina uppgifter ändrade eller raderade genom att kontakta din kommuns turistenhet.

Till anmälan av evenemang