04
nov

Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd Högst åtta personer vid samma bord från och med idag

Visita sammanfattar Folkhälsomyndighetens besluta om vissa ändringar i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ändringarna trädde i kraft idag, tisdagen den 3 november.

Följande föreskrifter har ändrats eller tillkommit.

  • Den som driver ett serveringsställe ska se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
  • Den som driver ett serveringsställe ska också se till att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Med ”sällskap” avses här gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället. Detta innebär att högst åtta personer i ett sällskap får sitta tillsammans vid ett och samma bord på restauranger och liknande.
  • Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje. Ett sällskap som besöker ett serveringsställe kan alltså vara större än åtta personer – någon övre gräns finns inte. Men sällskapet ska då delas upp vid olika bord, med högst åtta personer vid varje.
  • Besökare får hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.
  • När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. 
  • Åtgärder för att undvika trängsel ska anpassas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. 

Utöver detta har två nya allmänna råd tillkommit. Det anges numera att för att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter. Vidare ges rådet att en lämplig åtgärd för att undvika trängsel kan vara att begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

De ändrade föreskrifterna och allmänna råden i sin helhet. 

Folkhälsomyndighetens information om ändringarna.