15
nov

Ändrade omsättningsnivåer för dig som söker Mikrostöd Naturturism

Mikrostöd Naturturism: ändrade omsättningsnivåer - årlig omsättning från 250 000 kr och upp till 4,5 mkr!

Kravet på årlig omsättning har sänkts från tidigare lägsta nivå 500 000 kr till 250 000 kr och höjts från tidigare högsta nivå 3 miljoner kr till 4,5 miljoner kr.

Stödet riktar sig till företag med en verksamhet inom naturturism som:

  • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
  • har en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning
  • Mikrostöd naturturism finns i de regioner som har gjort en intresseanmälan och beviljats sökt belopp

Läs mer om Mikrostöd naturturism på tillvaxtverket.se.

För mer information kontakta Marko Lasic på Länsstyrelsen.