Allemansrätten

En av de starkaste associationerna till Sverige är ett vackert land med orörd och tillgänglig natur. Visit Sweden har tagit fram filmer och artiklar om allemansrätten som du kan använda dig av för att sprida kunskapen till dina besökare.

Visit Sweden och Visit Värmland vill hjälpa till att förmedla att alla är välkomna ut i naturen och att allemansrätten är en unik möjlighet. Men också allemansrättens grundregel: att ”inte störa, inte förstöra”. Den som nyttjar allemansrätten måste bland annat ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare. Även du har möjlighet att bidra och sprida informationen vidare till dina besökare. Använd dig gärna av den information och de filmer som tagits fram - tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för den unika svenska allemansrätten!

 • Information på andra språk

  På Visit Swedens officiella Sverigesajt visitsweden.com finns det samlat det viktigaste som utländska turister måsete veta. Informationen på finns på engelska men finns även tillgänglig på norska, danska, tyska, holländska, franska och kinesiska.

  Allemansrätten

 • Nedladdningsbart material

  Här finns filmer och artiklar om allemansrätten att sprida till dina besökare som berättar om vad man får och inte får göra i den svenska naturen. Materialet har Visit Sweden gjort tillsammans med Naturvårdsverket.

  För spridning: Information om allemansrätten

 • Filmer om Allemansrätten