29
apr

Aktuella utlysningar

Affärsutvecklingscheckar är vår finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Affärsutvecklingscheckar

Har du genomfört ett framgångsrikt regionalt och lokalt service­arbete, eller utvecklat en lokal servicelösning som fler kan dra nytta av i gles- och landsbygd? Nu utlyser Tillväxtverket 5 miljoner kronor till informations­insatser.

Sprid goda exempel på lokala servicelösningar