31
aug

Aktuella artiklar från Tillväxtverket angående korttidsanställning

Aktuellt om korttids­arbete

Här hittar du aktuella artiklar om korttidsarbete.

 • Avstämning två senarelagd 
  Du som beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen från 1 september. Vi skjuter nu på öppningen av andra avstämningen till senare i september. Exakt datum meddelas inom kort.
 • Varför dröjer besked om avstämningen? 
  Alla som sökt och beviljats stöd för korttidsarbete ska göra en avstämning tre månader efter första stödmånaden påbörjats. Avstämningen är viktig både för stödmottagaren och för Tillväxtverket då den ger en indikation på om företaget har fått för myc...
 • Vad gäller vid utbetalning av bonus vid stöd för korttidsarbete? 
  Vi får många frågor om hur bonusutbetalningar ska hanteras i förhållande till stöd för korttidsarbete. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende om arbetstagaren har ovillkorlig rätt till bonusen, eller om arbetsgivaren har en ensidig rätt att beslut...
 • Förlängd tid att göra avstämning 
  Riksdagen har tagit beslut om tiden för arbetsgivare att komma in med avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två veckor till fyra veckor. Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020.
 • Information till företag med flera ansökningar 
  Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende eller stämma av utfallet för de beviljade ärendena i en avstämning. I avstämningen stämmer du av utfallet för de anställda och den period som det beviljade äre...
 • Uppdaterad information om koncernbidrag och aktieutdelning 
  Tillväxtverkets principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020.
 • Avstämning öppnar 16 juni 
  Tre månader efter godkänd ansökan om korttidsarbete ska det göras en avstämning. Den första avstämningsperioden startar 16 juni. Ta god tid på dig när du gör din avstämning, det är mycket uppgifter som ska fyllas i och det är viktigt att uppgifterna ...