25
sep

7,3 miljoner anslås till forskning inom besöksnäringen kring jämställdhet, innovationsledning, kunskapsturism och hållbart resande.

BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, gör sin hittills största tilldelning och beviljar över 7 miljoner kronor till fem tvååriga forskningsprojekt vid svenska lärosäten. Utlysningens teman var jämställdhet inom svensk besöksnäring samt ett "öppet spår". Knappt 20 ansökningar från 12 lärosäten och organisationer inkom.

Jämställdhet i svensk besöksnäring

– Jämställdhet är först och främst en fråga om rättvisa, men den påverkar också företagens och hela branschens lönsamhet. Forskning visar att ett jämställt arbetsklimat blir mer produktivt och ger mer nöjda medarbetare, vilket gör företagen mer attraktiva, effektiva och lönsamma. Syftet med de två forskningsprojekten på temat jämställdhet vi nu finansierar är att bidra till detta, säger Stina Algotson vd på BFUF.

Läs mer