12
sep

671 miljoner turisterade första halvåret 2019

Antalet besökare från utlandet i världens länder var 671 miljoner under första halvåret i år – en ökning med 30 miljoner och drygt 4 procent jämfört med samma period i fjol, enligt en ny rapport från den Madridbaserade FN-organisationen för internationell turism.

Läs mer