22
okt

50-gräns på offentliga danstillställningar och möjlighet till allmänna och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare

Idag har regeringen beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer ska förbjudas igen.
Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, (inte 500 som tidigare diskuterats).
Ändringarna gäller från och med den 1 november.