Workshop i värdskap

WS i Värdskap Karlstad 6 november

Workshop i värdskap

Värdskap är konsten att få alla människor att känna sig välkomna. Och gott värdskap, det ger nöjda gäster och nya kunder. Visit Värmland bjöd den 6 november in till en WS i Värdskap till alla som arbetar inom besöksnäringen i Vämland. Under workshopen pratade vi om vikten av värdskap, värmländskt värdskap och gav varandra praktiska tips i mötet med gäster. Ca 20 personer deltog på workshopen.

Workshop i värdskap är en aktivitet i projektet Hållbar Besöksnäring.

Datum

2017-11-06

Kontakt

Namn: 
Cecilia Fjellman
Telefon: 
072-142 21 23
E-post: 
cecilia.fjellman@visitvarmland.se