Workshop duplicerad webb, Google My Maps och Turid

Workshop duplicerad webb, Google My Maps och Turid

Den 13 november samlades alla som har duplicerade webbar, är administratörer i Turid och/eller ville lära sig mer om olika digitala verktyg för en workshop där vi bl a arbetade med Turid och Google My Maps. Syftet med workshopen var bl a att uppdatera information i databasen Turid samt att öka kunskapen om olika digitala verktyg. Företagens synlighet på vår webbsida bygger på att databasen är aktuell och att digitala verktyg används på bästa sätt.

Detta är en aktivitet i projektet Hållbar Besöksnäring

Datum

2017-11-13

Kontakt

Namn: 
Linda Danielsosn
Telefon: 
054-776 60 08
E-post: 
linda.danielsson@visitvarmland.se