Webbutveckling Visit Värmland

Webbutveckling Visit Värmland

Hitta Värmlands besöksnäring i digitala kanaler. Genom aktiviteter vill vi vidareutveckla vår digitala plattform för besöksnäringen i Värmland. Vi vill och utveckla kommunikationskanaler via webb och sociala media.

Mål

Visit Värmland ska vara i framkant när det gäller digital närvaro. Men mål om en utvecklad webbstrategi med insatser för att öka trafiken och insatser för att utgöra en intressant webbplats med bra och relevant innehåll 

Syfte

Trafik till Visit Värmlands webbplats ska ledas vidare till företag i Värmland så att dessa får fler besökare

Datum

2016-01-01 - 2018-02-28

Budget

1 200TSEK