Visit Värmland Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2018

Visit Värmland Föreningsstämma 2018

På eftermiddagen den 18 april samlades vi på Hotell Frykenstrand till föreningsstämma i Visit Värmland.

Innan själva föreningsstämman höll Dick Johansson från Klässbols Linneväveri ett föredrag med temat  ”Från Hantverk till Väveri och Besöksmål”. Därefter intervjudes Christina Lundqvist, avgående ordförande Visit Värmland och Mats Williams, tillträdande ordförande Visit Värmland av mötesordförande Arman Teimouri.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman 
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
 3. Val av justerare tillika rösträknare 
 4. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning 
 5. Fastställelse av röstlängd 
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna verksamhetsåret 
 7. Revisorernas berättelse 
 8. Fråga om fastställelse av balansräkning 
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut i anledning av styrelsens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
 11. Beslut om ersättning till styrelseledamöterna och revisor
 12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar 
 13. Val av ordförande i styrelsen 
 14. Val av styrelseledamöter 
 15. Val av revisor 
 16. Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
 17. Verksamhetens inriktning och budget fördelad på olika områden
 18. Beslut om stadgeändringar 
 19. Fastställande av årets serviceavgift
 20. Val av valberedning

Dokument kring föreningsstämman

Datum

2018-04-18

Kontakt

Namn: 
Jonas Jacobsson
Telefon: 
46547766001
E-post: 
jonas.jacobsson@visitvarmland.se