Visit Värmland föreningsstämma 2017

Visit Värmland föreningsstämma 2017

Visit Värmlands föreningsstämma hölls på Sahlströmsgården kl. 13-15 den 7 april.

Visit Värmland Föreningsstämma 2017 på Sahlströmsgården. Vid föreningsstämman är varje medlem som erlagt årets serviceavgift röstberättigad.

Datum

2017-04-07

Dokument

Visit Värmlands Årskrönika 2016
( 45.15mb , .pdf )
Förslag till stadgeändringar
( 1.8mb , .pdf )
Kallelse föreningsstämma 2017
( 0.13mb , .pdf )
Revisionsberättelse 2016
( 1.59mb , .pdf )
Årsredovisning 2016
( 2.85mb , .pdf )
Valberedningens förslag till ny styrelse 2017
( 0.01mb , .pdf )