#viktigtpåriktigt - Tillgänglig besöksnäring Värmland

Viktigt på riktigt

#viktigtpåriktigt - Tillgänglig besöksnäring Värmland

Gunn Axelsson som summerade projektet Tillgänglig Besöksnäring Värmland och berättade vad som genomförts i projektet och hur du kan ta kunskapen och resultatet vidare i din verksamhet.

Projektet Tillgänglig besöksnäring Värmland

 • Projektperiod 15/5 2018 – 30/4 2021 och finansierades av Region Värmland
 • Syftet var att stärka den värmländska besöksnäringen som en tillgänglig destination både för besökare och boende i Värmland och för att göra detta var målet att inventera 30 medlemsföretag och att öka ökakunskapen och förståelsen för personer med funktionsvariation.

Målgrupp

 • Personer med funktionsvariationer är de som har svårt att se, att höra, att röra sig och att förstå.
 • Ca 10 %  900 000 tusen i arbetsför ålder, 24-65 år,  lever med  en eller flera funktionsvariationer. 
 • Förutom dessa  så är de över 65 år en stor grupp. Var femte person 20 % - 200 000 som idag lever ett helt annat liv än tidigare pensionärer. De vill ut och resa, de har pengar. Vi lever längre och  med stigande ålder kommer funktionsvariationerna.  
 • 2019 passerade vi 10 millioner personer i Sverige och 2029 beräknas folkmängden vara 13 miljoner. 

Inventering

 • 30 företag inventerades, restauranger, boende, muséer, kultur och natur.
 • Västra Götalands tillgänglighetsbas användes 
 • Innehåller detaljerad information och bilder
 • Användaren kan själv avgöra om anpassningen funkar för mig

Tillgänglighet

 • En möjlighet för alla medlemsföretag att bli synliga på webben är i den databas som ägs gemensamt av Visit Värmland och Värmlands kommuner och där alla själva har möjlighet att beskriva tillgängligheten hos sig. 
 • Symboler som används i databasen Frågeformulär att besvara
 • Ju fler kriterier som uppfylls desto bättre

Datum

2021-04-20