Viktigt på riktigt — Samverkan hembygdsföreningar och hembygdsgårdar

Viktigt på riktigt

Viktigt på riktigt — Samverkan hembygdsföreningar och hembygdsgårdar

Under Visit Värmlands digitala besöksnäringsträffar #viktigtpåriktigt är ämnena varierande - men den gemensamma nämnaren är "besöksnäring" och du är alltid välkommen att delta och ta del av innehållet. Tillsammans gör vi skillnad.

Hör Cajsa Jansson berätta om Visit Värmlands samverkan med Värmlands hembygdsföreningar och hembygdsgårdar.

Datum

2021-11-09