Viktigt på riktigt — Platsutveckling

Viktigt på riktigt

Viktigt på riktigt — Platsutveckling

Susanne Forsberg, koordinator på Visit Värmland, med lång erfarenhet av platsutvecklingsarbete från flera olika kommuner och olika platsutvecklingsmodeller ger en inblick i vad platsutveckling egentligen är. • Vad är en destination utan attraktiva platser • Vilka aktörer bör samverka • Vad behöver man förhålla sig till • Hur identifieras potentiella platser • Hur skapar vi samverkan mellan det offentliga och privata aktörerna • Hur får vi förståelse för samverkansaktörernas olika verksamheter för att tillsammans komma fram till en hållbar utvecklingsplan • Platsutvecklingens tidsperspektiv OBS! På slutet nämns ett år, ska naturligvis vara 100 år!

Datum

2021-09-28