Viktigt på riktigt – Innovationsarenor Besöksnäring i Värmland

Viktigt på riktigt

Viktigt på riktigt – Innovationsarenor Besöksnäring i Värmland

Under Visit Värmlands digitala besöksnäringsträffar #viktigtpåriktigt är ämnena varierande - men den gemensamma nämnaren är "besöksnäring" och du är alltid välkommen att delta och ta del av innehållet. Tillsammans gör vi skillnad.

Pernilla Bredberg och Anders Solberg berättar om Visit Värmland och Compares gemensamma projet Innonvationsarenor Besöksnäring i Värmland.

Innovationsarenor Besöksnäring ska bidra till att företag inom besöksnäringen ska öka sin innovationskraft och omställningsförmåga när det kommer till digitala och gröna omställningar. Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Värmland behöver stärka sin attraktionskraft och för att klara pandemins effekter för en konkurrenskraftig näring även efter pandemin.

Filmen publiceras 211102 kl. 10.00


Vill du veta mer? Kontakta Pernilla eller Anders!

Pernilla Bredberg, pernilla.bredberg@visitvarmland.com, tel. 070-535 93 41
Anders Solberg, anders.solberg@compare.se, tel 073-529 14 62

Datum

2021-11-02