30
sep

verksamt.se informerar om nya regler

  • Den 1 oktober upphör flera av de tillfälliga ersättningar som Försäkringskassan har hanterat under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens och höga sjuklönekostnader liksom undantaget som gällt för läkarintyg.
  • 1 oktober börjar den permanenta lagen för korttidsarbete att gälla och det tillfälliga krisstödet med extra förmånliga villkor upphör.
  • Omställningsstöd för augusti och september.
  • Skatteverket tar bort exempel på friskvårdsaktiviteter
  • Vad gäller för internationell arbetskraft?
  • Stöd för att rekrytera inkluderande

Läs nyhetsbrevet