04
dec

Världens marknadsföringstrender 2021

Trendrapporten "2021 Global Marketing Trends" baseras på svar från 400 chefer världen över och ger en hint kring hur 2021 års marknadsföring kommer att se ut.
  • Mer sociala medier: Fler inlägg och större budget (67% av alla tillfrågade företag har redan ökat sin närvaro på sociala medier under 2020)
  • Mer automatisering: 77% av alla tillfrågade marknadschefer har automatiserat delar av sin marknadsföring under året
  • Allt-i-ett-plattformar: Fler börjar hantera sälj, marknadsföring, data och analys i en och samma digitala plattform, som t ex HubSpot
  • Större fokus på etik: 82% av drygt 2500 tillfrågade konsumenter uppger att de hellre handlar av företag som kommunicerar hur de jobbar etiskt.

Läs mer