Utskick från näringslivsenheten i Forshaga kommun till näringen

Utskick från näringslivsenheten i Forshaga kommun till företagen med samlad information om läget kring corona, åtgärder och kontaktuppgifter.

Här kan du se ett nyhetsbrev från Forshaga kommun och hur de kommuncerade med näringen i samband med coronapandemin.

Till nyhetsbrevet