Utbildning Tripadvisor/Google My Business/Info från Visit Sweden

Utbildning Tripadvisor/Google My Business/Info från Visit Sweden

Utbildningsdagar i TripAdvisor/Google My Business med Pia Axelsson från Region Västmanland och information av Frida Wallén från Visit Sweden om internationell kommunikation.

Under utbildningsdagen på Best Western Hotell Gustaf Frödning deltog 40 representanter från kommunerna.

• Frida Wallén från Visit Sweden berättade om Internationell kommunikation och hur Visit Sweden arbetar.

• Visit Swedens uppdrag.

Travel cykle.

Naturturismprogrammet - "Hållbar natur och ekoturisn på landsbygden".

Pilotprojekt 1.0 - Digital tillgänglighet. Communication guidelines tas fram av Jenny Jonevret.

• Bokningskanaler och kanalhanterare.

• Djupdykning i Digtiala kanalerna google My Business och Tripadvisor med Pia Axelsson från Region Västmanland.

• Krishantering.

• Tidsbesparingstips.

Mål

Kunskap om digitala marknadsföringskanaler och information från Visit Sweden.

Datum

2017-03-16

Budget

0TSEK

Kontakt

Namn: 
Cecilia Fjellman
Telefon: 
460547766007
E-post: 
cecilia.fjellman@visitvarmland.se

Dokument

Västmanlands utvecklingsprocess för besöksnäringen 2017
( 4.78mb , .pdf )
Bokningsplattformar 2017
( 0.44mb , .pdf )
Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden Förstudie Naturturismprogram september 2016
( 1.48mb , .pdf )
Frida Walléns presentation
( 12.65mb , .pdf )
Pia Axelssons presentation
( 4.56mb , .pdf )