Tyskland - nulägesanalys och resultat 2019

Tysk flagga

Tyskland - nulägesanalys och resultat 2019

Alla turismenheter bjöds in till en digital träff kring marknad Tyskland då vi blickade tillbaka på aktiviteter från 2019 och fick en summering av nuläget.

Datum

2020-05-06