Turism och evenemang på annans mark

Middag i skogen, The Edible Country

Turism och evenemang på annans mark

Skogen har blivit en resurs som används och efterfrågas mer och mer av flera grupperingar och av olika skäl. De flesta markägare bedriver ett aktivt skogsbruk. Friluftsliv, folkhälsa och besöksnäring är några olika syften för varför andra grupper också vill vistas i naturen. 

Vandringsleder för friluftsliv och folkhälsa, naturturismföretag som bedriver verksamhet i naturen och ideella föreningar som arrangerar motionslopp är några exempel på frågor där tillgång till annans mark behöver hanteras för att åstadkomma hållbara lösningar.

Äganderätten och allemansrätten är två delar av förutsättningarna. Vi vill genom ökad förståelse för olika intressenters perspektiv bidra till att hitta hållbara lösningar för hur naturen och skogen som resurs kan göras tillgänglig för flera olika grupper.

Webbinariet som sändes 4 maj innehöll korta presentationer utfrån olika perspektiv följt av en paneldiskussion mellan föredragshållarna och en möjlighet att ställa dina egna frågor till panelen. Moderator var Erika Björnsdotter, Skogsstyrelsen.

Föredragshållare

  • Göran Wirdéus, Chefsjurist Länsstyrelsen. Det allemansrättsliga perspektivet.
  • Erica Pershagen, Ansvarig för hållbar skogsproduktion och Mikael Perérs, fastighetschef, Stora Enso Skog, markägarperspektivet.
  • Erik Evestam LRF, markägarperspektivet
  • Camilla Jönsson, Naturturismföretagen, utredningen ”Turism på annans mark”, turismentreprenörsperspektivet

Seminariet genomfördes som en aktivitet i samverkan mellan projekten ”Led- och evenemangsbaserad turism”, ”Skogsrik Turistnäring”  och Att arrangera aktiviteter på annans mark”

Vill du ta del av webbinariet i efterhand kontakta linda.werme@visitvarmland.com.

Datum

2021-05-04

Kontakt

Namn: 
Andreas Norum
E-post: 
andreas.norum@visitvarmland.com

Dokument

Turism på annans mark - LRF
( 1.45mb , .pdf )
Turism på annans mark - Naturturismföretagarna
( 11.77mb , .pdf )
Turism på annans mark - Stora Enso
( 3.12mb , .pdf )
Turism på annans mark - Presentation
( 0.46mb , .pdf )