Trender och omvärldsbevakning

Välj område : Information
Information
72% av europeerna tänker att resa mellan juni och septembe 2021
European Travel Comission (ETC) har publicerat artikel där man hävdar att 72% av europeerna tänker att resa mellan juni och...
Information
Alternativa resepraktiker? – Potentiella beteendeförändringar i spåren av Covid-19
Forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and Outdoor har publicerat rapport där man summerar resultat av studien ...
Information
Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Tillväxtverket har publicerat rapport Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Rapporten lyfter upp...
Information
Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Tillväxtverket har publicerat rapport Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Rapporten lyfter upp...
Information
Attrahera besökare till din plats - Placebrander
201221 De här trendrapporten från Placebrander är ett verktyg i ditt arbete att förstå omvärlden och skapa satsningar och...
Information
Back to the future? Airline sector poised for change post-COVID-19
McKensey & Company´s nya artikeln Back to the future? Airline sector poised for change post-COVID-19, ger en överblick...
Information
Besöksnäringens 450 dagar med Corona
Bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen Visita har publicerat rapport Besöksnäringens 450 dagar med...
Information
Betydande konsekvenser av pandemin
Kulturanalys har publicerat Ny officiell museistatistik: Betydande konsekvenser av pandemin, som visar att coronapandemin har...
Information
BFUFs rapporter och publikationer - Kunskap för dig som utvecklar besöksnäringen
BFUF har samlat kunskap tillgänglig för dig i sina rapporter och publikationer. Alla BFUFs rapporter är kostnadsfria och...
Information
Branschläget 2021: en rapport från svenska taxiförbunde
Svenska Taxiförbundet har publicerat rapport Branschläget 2021: en rapport från svenska taxiförbundet. Värmland är ett av...
Information
Butiken som mötesplats i en digital tidsålder
Handelsrådet har presenterat resultatet av forskning Butiken som mötesplats i en digital tidsålder, där man lyfter frågan om...
Information
China’s travel sector is undergoing a nonlinear recovery: What should companies do?
McKinsey & Company har nyligen kommit med artikel om Kinas sätt att återkomma till resenivåer innan pandemin. Artikeln ...
Information
Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring
ETOUR har publicerat rapport Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring, som lyfter upp enorma konsekvenserna av covid-19...
Information
COVID-19: Implications for business
McKensey & Company har publicerat en sammanställning över inledningen av pandemin och nuläge. Artikeln COVID-19: Implications...
Information
Dagligvaruhandeln gick starkt i större tätorter
SCB har publicerat Dagligvaruhandeln gick starkt i större tätorter, där man ger överblick över dagligvaruhandelns utveckling...
Information
Den svenska målgruppen
I visit Swedens rapport Den Svenska målgruppen från Januari 2021 tar man upp att det är 3,7 miljoner svenskar som vi...
Information
Det fysiska mötets värde — HUI Research
Transportföretagen har publicerat rapport ”Det fysiska mötets värde” som är framtagen för organisationen av HUI Research....
Information
Economic conditions outlook, June 2021
McKensey & Company har publicerat Economic conditions outlook, June 2021, som ger en positiv bild på ekonomisk ställning i...
Information
Entreprenörskap i Sverige, nationell GEM-rapport 2021
Entreprenörskaps Forum har nyligen publicerat rapporten Entreprenörskap i Sverige, nationell GEM-rapport 2021 (GEM –...
Information
Entreprenörskap i Sverige, nationell GEM-rapport 2021
Entreprenörskaps Forum har nyligen publicerat rapport Entreprenörskap i Sverige, nationell GEM-rapport 2021 (GEM – Global...
Information
European Cities and Regions Outlook
Enligt European Cities and Regions Outlook av Oxford Economics, har de flesta stora europeiska städer bra chanser för...
Information
European Innovation Scoreboard 2021
Sverige fortsätter att vara ledare inom innovationer enligt European Innovation Scoreboard 2021, gjort bland EC länder....
Information
European Tourism 2021 – trends & prospects (Q1/2021)
European Travel Comission har publicerad rapport European Tourism 2021 – trends & prospects (Q1/2021), som belyser viktiga...
Information
European Tourism 2021 – trends & Prospects (Q2/2021)
European Travel Commission (ETC) har publicerat sammanfattning samt trender under andra kvartalet ”European Tourism 2021 – trends...
Information
European Travel Comission årsrapport 2020
European Travel Comission har publiserat årsrapport 2020 där man går detaljerad över de viktigaste händelser inom det gångna året...
Information
Europes travel and tourism sector welcomes adoption of “EU digital Covid certificate” regulation and urges swift implementation
European Travel Commission har nyligen publicerat artikel Europes travel and tourism sector welcomes adoption of “EU digital...
Information
Extending your weekends, shortening your work weeks
World Travel & Tourism Council har publicerat artikel Extending your weekends, shortening your work weeks, med sina förlag...
Information
Företagen vill anställa fler
Svenskt Näringsliv har nyligen publicerat artikeln Företagen vill anställa fler, som sammanfattar svar av undersökningen där...
Information
Första delen av HUI:s Detaljhandelns konjunkturrapport
HUI har publicerat Detaljhandelns konjunkturrapport, första av fyra inplanerade under 2021. Trots omtumlande 2020...
Information
Gatan, kvarteret och friluftsområdet – så har pandemin påverkat önskan om den gröna staden
WSP har publicerat artikeln Gatan, kvarteret och friluftsområdet – så har pandemin påverkat önskan om den gröna staden, som...
Information
Global Economics Intelligence executive summary
McKinsey & Company har nyligen publicerat artikeln Global Economics Intelligence executive summary, Februari 2021....
Information
Global economy could lose over $4 trillion due to covid-19 impact om tourism
Utan vaccination världen över skulle turismens återhämtning vara näst intill omöjligt, står det i artikeln Global economy could...
Information
Handeln och covid-19: Strukturomvandlingen växlar upp
Handelns ekonomiska råd har i slutet av maj presenterat en uppföljningsrapport Handeln och covid-19: Strukturomvandlingen växlar...
Information
Handelns betydelse för Värmland
Detaljhandeln omsätter 22 miljarder kronor. 14 450 arbetar inom handeln. 7:e plats i Sverige vad gäller andel som...
Information
Herr Omar
Herr Omar & Bentigo har publicerat rapport Mitt hem är där jag hänger in hatt, som gen en överblick över de sextio...
Information
Hotel Market Update, Juni/21
Annordia, en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter, har...
Information
Hotel Market Update, May/21
Annordia, en av Nordens ledande rådgivningsbyråer för investeringar i och utveckling av hotellfastigheter, har...
Visit Sweden
Information
Hur tänker svenska resenärer om sitt resande nu? April 2021
Vist Sweden har gjort undersökning Hur tänker svenska resenärer om sitt resande nu? April 2021, som fördjupar kunskapen om...
Information
Hybridmöten på framtidens konferenser
Besöksliv har publicerad artikel Hybridmöten på framtidens konferenser, som belyser några viktiga punkter kring hur framtiden för...
Information
Hållbara evenemang i naturen
Evenemang ute i naturen har blivit mer vanliga under de senaste månaderna. Nu pågår ett projekt på turismforskningscentret ETOUR...
Information
Hållbarhet i Regionalfonden
Ramboll Management Consulting på uppdrag av Tillväxtverket har publicerat rapport Hållbarhet i Regionalfonden.Krav och...
Information
Hållbat resande — What is regenerative travel?
Hållbar turism, resandet som hjälper att bevara naturen och kulturen… I World Travel & Tourism Council´s ny artikel What is...
Information
Inställda evenemang – den tuffaste pandemieffekten för föreningsidrotten
210211Mistra Sport and Outdoor har publiserat rapporten Inställda evenemang – den tuffaste pandemieffekten för...
Information
Kairos Future
Den 4 juni presenterade Kairos Future de senaste resultaten i sitt forskningsprojekt Travel Signs. Där undersökes när det...
Information
Kairos Future travel trend rapport
201214 Hur har covid -19 påverkat den skandinaviska resemarknaden? Vart har vi rest och hur är statusen för resandet?Läs en...
Information
Kairos Futures framtidsbarometer
210204Kairos Future har publicerat sin senaste version av Framtidsbarometern där man frågat sitt nätverk om vad de tycker om...
Information
Kulturgeografi med inriktning mot turism – Roger Marjavaara
Roger Marjavaara är docent i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han publicerar intressanta resultat, bland annat på...
Information
Långsam återhämtning för besöksnäringen när nya semestervanor befästs
En ny undersökning från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar på långsamt återhämtning inom hållbar turism och...
Information
Målgruppsanalys Sverige
Visit Swedenhar tagit fram en målgruppsanalys för Sverige med fokus på måltidsupplevelser. 1000 globala resenärer i åldern 20-70...
Information
Naturturism Trendrapport 2020 - Visit Sweden
Visit Sweden har tillsammans med trendforskningsinstitutet Foresight Factory tagit fram en ny trendrapport kring...
Information
Nordregio (Nordic Institute for Regional Development)
Information
Nystartade företag i Sverige 2020
Enligt Tillväxtanalys senaste rapport Nystartade företag i Sverige 2020, har antalet nystardate företag ökat med 10 procent...
Information
Oxford economics: BNP-ökning under Q3 på 2.0% och även till 4,2% till slutet av 2021
Oxford Economics förutser en bra BNP-ökning under Q3 på 2.0% och även till 4,2% till slutet av 2021. Under kvartal 2 visade...
Information
Pandemins påverkan på hotell- och logiverksamhet - Tillväxtverket
201130 Tillväxtverket har nyligen publicerat en rapport där av pandemins påverkan på hotell- och logiverksamhet beskrivs....
Information
Rebuilding Tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery - OECD
201208 Rapporten ger en överblick av året 2020 som har påverkat turismen världen över. Trots att myndigheterna och statliga...
Information
Rekommendationer för att stärka besöksnäringen på landsbygden - Jordbruksverket
Det strategiska arbetet inom en destination blir allt mer viktigt för att främja en hållbar besöksnäring på landsbygden. Det...
Information
Rethinking single-use plastic products in travel & tourism
World Travel Tourism & Council har publicerat ny rapport Rethinking single-use plastic products in travel & tourism....
Information
Scenarier för Sveriges besöksnäring - Fågel Fenix
Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges besöksnäring. I mars 2020 initierade Kairos Future ett projekt ”Fågel Fenix”, för att...
Information
Sextio trender som sätter agendan för besöksnäring, event och möten 2021 och framåt
Sammanfattning av trendrapporten ”Mitt hem är där jag hänger min hatt”. Pandemin kommer för alltid att ha förändrat på...
Information
Småföretagsbarometer
Swedbank, Företagarna och Sparbankerna har släppt årets Småföretagsbarometer. Trotts tufft år och fortsätt svårt läge vänder det...
Information
Speed and resilience: Five priorities för the next five months.
Nu när världsekonomin är på väg tillbaka efter många nedläggningar under pågående pandemin, har McKinsey & Company kommit med...
Information
Starka registreringssiffror för husbilar och husvagnar
SCR Svensk Camping har nyligen publicerat nyhet Starka registreringssiffror för husbilar och husvagnar. Enligt många prognoser så...
Information
Svensk ekonomi närmar sig en snabb uppryckning – samtidigt som klyftorna växer
Handelsbanken gick ut med ekonomisk prognos för det pågående året. Artikeln Svensk ekonomi närmar sig en snabb uppryckning –...
Information
Svenskars digitala beteende
Visit Sweden har publicerat rapporten Svenskars digitala beteende, som belyser en ännu snabbare takt av ökade digitala vanor....
Information
Svenskars digitala beteende
Våren 2021 sammanställdes och analyserades tillgängliga kunskapsunderlag om invånarnas digitala beteende från en rad källor och...
Information
Sveriges campingplatser klarade sig bra jämfört med många andra inom svensk turism
SCR Svensk Camping har publicerat statistik för 2020, som visar att Sveriges campingplatser klarade sig bra jämfört med många...
Information
Sveriges export av tjänster 2020
Stockholms Handelskammare har publicerat rapport Sveriges export av tjänster 2020, som visar tydligt att svensk tjänsteexport...
Information
Sveriges nya geografi
Den 20 januari presenterade Sweco sin nya publikation Sveriges nya geografi för 23:e året i rad. Publikationen ger...
Information
Säkert - Upplevd trygghet på svenska besöksmål
BFUF (Besöksnäringsens forsknings- och utvecklingsfod) har släppt rappotren Säkert - Upplevd trygghet på svenska besöksmål,...
Information
The new digital edge: Rethinking strategy for the postpandemic era
McKensey & Company har publicerat en artikel som stryker den nya verkligheten med  The new digital edge: Rethinking...
Information
The next normal arrives: Trends that will define 2021 – and beyond
210203I en av sina senaste publikationer The next normal arrives: Trends that will define 2021 – and beyond försöker...
Information
Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020,
Tillväxtverket har under mars månaden publicerat rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020, som ger...
Information
Travel and tourism stakeholders call for swift adoption and implementation of harmonised EU travel rules
European Travel Comission har publicerat artikel Travel and tourism stakeholders call for swift adoption and implementation of...
Information
Trender besöksnäring från nu till 2030
”Trender besöksnäring från nu till 2030” publicerades på LinkedIn, med översyn på de driftkrafterna framåt som vi ser i...
Information
Tripadvisor om resenärers beteende och attityder mot resandet
Tripadvisor har publicerat artikeln 2021 The Year of the Travel Rebound? 5 Travel Trends To Watch Out For In 2021....
Information
Turism på annans mark - Naturturismföretagen
En handledning om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare som nyckeln till hållbar och framgångsrik naturturism....
Information
Upphämtning i butik har rusat under pandemin, men vad vill konsumenterna?
Handelns Utredningsinstitut har publicerat artikeln Upphämtning i butik har rusat under pandemin, men vad vill konsumenterna?,...
Information
Vaccines are changing consumer behavior: What we know so far
Global Web Index blog, GWI, har publicerat artikel Vaccines are changing consumer behavior: What we know so far. Ju fler blir...
Information
Vikten av gränshandeln
Gränshandeln har drabbats hårt av coronapandemin. Innan pandemin omsatte den norska gränshandeln 27,9 miljarder och...
Information
Viktigt med lokal kommersiell service - Kommersiell service ger robustare samhälle
Matbutiker, mackar och post spelar stor roll för att alla delar av Sverige ska fungera. Särskilt viktiga blir de under en kris,...
Information
Världsekonomin efter pandemin
Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden höll den 19 januari 2021 ett webinarium om världsekonomin efter pandemin.Andra...
Information
Värmland starkt påverkat av utebliven gränshandel
HUI Research och Handelsrådet bjöd den 2 september in till ett föredrag om detaljhandeln i Sveriges län och kommuner under 2020....
Information
What´s NXT: Framtidsbarometer – början på slutet.
Kairos Future har publicerat sin maj-månad version av What´s NXT: Framtidsbarometer – början på slutet. Det tydligaste tecknet på...
Information
Will travel become less globalised in a post-pandemic world?
Oxford Economics artikel ”Will travel become less globalised in a post-pandemic world?” lyfler frågan om hur flygbranschens...
Information
Ökat nyttjande av fritidsbostäder kan leda till mer omfattande bevattningsförbud i turistkommuner
WSP har under sommaren skrivit en artikel om möjliga problem som turistkommuner kan möta inom den närmaste framtiden. ”Ökat...