Tillgänglig Besöksnäring Värmland

Kilsravinerna.  Agneta Hultin Karlsson

Tillgänglig Besöksnäring Värmland

Mål

Målet med projektet Tillgänglig Besöksnäring i Värmland (TBV) är en mätbar förbättring av tillgängligheten inom de olika delområden som projektet innehåller, nämligen:

  1. Kartläggning och inventering av nuläge med hjälp av Tillgänglighetsdatabasens metod som Västra Götalandsregionen ansvarar för. I TD inventeras alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus. 
  2. Ökad medvetenhet för funktionsvariation för aktörer inom Värmlands besöksnäring.

Genom projektets aktiviteter beräknar vi att inventera 30 anläggningar och aktörer inom den värmländska besöksnäringen under projekttiden. Dessutom planerar vi att föra kontinuerlig dialog med samtliga 160 medlemmar i Visit Värmland under projekttiden och även nå ut till andra aktörer inom Värmlands besöksnäring som deltar på olika aktiviteter men inte är fullvärdiga medlemmar.

Syfte

Syftet med projektet Tillgänglig Besöksnäring i Värmland är att förbättra de fysiska och psykiska villkoren för personer med funktionshinder att ta del av besöksnäringen i Värmland. Vi vill även skapa ökad förståelse för, och kunskap om, tillgänglighet och funktionsnedsättning bland aktörerna inom den värmländska besöksnäringen för att ha möjlighet att ta emot fler besökare och därmed öka konkurrenskraften. Projektet genomförs i samarbete mellan Handikappförbunden Värmland/Funktionsrätt Värmland och Visit Värmland med kunskapsstöd från Landstinget i Värmland.

Datum

2018-03-01 - 2020-12-31

Kontakt

Namn: 
Gunn Axelsson
Telefon: 
054-776 60 02
E-post: 
gunn.axelsson@visitvarmland.se

Genomförda aktiviteter

Viktigt på riktigt
20 april 2021
Gunn Axelsson som summerade projektet Tillgänglig Besöksnäring Värmland...
Kilsravinerna.  Agneta Hultin Karlsson
1 mars 2018 - 31 december 2020