Swedish Workshop 6-7 maj 2019

Swedish Workshop 6-7 maj 2019

Visit Värmland och projektet LET har deltagit på Swedish Workshop i Hamburg. I samband med workshopen arrangeras även en kunskapsdag med informativa föredrag av ledande branschexperter som vi också deltog på. Swedish Workshop arrangeras av Visit Sweden.

Mål

Mål med deltagande:

• Etablera direktkontakt och bygga kontaktnät med researrangörer på prioriterade marknader.

• Förmedla information om vilka turistiska produkter som Värmland-, Hedmark-, Akershus, Østfold-, Dalsland och LET-projektet har att erbjuda.

• Identifiera potentiella samarbetspartners som kan delta i marknadsstyrda produktutvecklingsprocesser i LET-projektet.

• Ta del av omvärldskunskap och branschinformation som kan förmedlas till LET-deltagare.

Utfall

Totalt hölls 19 organiserade möten och ett antal spontanmöten med researrangörer.

• Samtliga mötesdeltagare har fått med sig ett USB minne med faktablad, som representerar turistprodukter i Värmland, Dalsland och Norge.

• Efterbearbetning av kontakterna avseende samverkan kring produktutveckling, visningsresor etc. sker löpande.

Datum

2019-05-06 - 2019-05-07

Kontakt

Namn: 
Cajsa Jansson
Telefon: 
460547766003
E-post: 
cajsa.jansson@visitvarmland.se