Swedish Workshop

Swedish Workshop 2018

Swedish Workshop

Totalt hölls 21 organiserade möten och ett antal spontanmöten med researrangörer. Samtliga mötesdeltagare har fått med sig ett USB minne med produktblad, som representerar turistprodukter i Värmland och Norge.

Mål

  • Etablera direktkontakt och bygga kontaktnät med researrangörer på prioriterade marknader. 
  • Förmedla information om vilka turistiska produkter som Värmland-Hedmark-Akershus-Östfold och IDA-projektet har att erbjuda.
  • Identifiera potentiella samarbetspartners som kan delta i de marknadsstyrda produktutvecklingsprocesserna i IDA projekt.
  • Ta del av omvärldskunskap och branschinformation som kan förmedlas till IDA-deltagare.

Datum

2018-05-13 - 2018-05-14

Kontakt

Namn: 
Andreas Norum
Telefon: 
0709367536
E-post: 
andreas.norum@visitvaramland.se