Swedish Welcome

Inom ramarna för KBV så ska vi aktivt jobba med ökad affärsutveckling hos besöksnäringsföretag i Värmland. Ett steg i att arbeta med detta är att använda Swedish Welcome och deras affärsutvecklingsmetod. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Swedish Welcome genomförs genom att en rådgivare kommer ut till företaget , först på ett oanmält och anonymt besök där rådgivaren får en bild av nuläget. I nästa steg bokar rådgivaren in ett uppföljningsmöte med företaget där nulägesanalysen presenteras tillsammans med en redogörelse för företagets styrkor och förbättringsområden. Genom rådgivnigen får företaget även ta del av en rådgivarrapport och får en introduktion samt material för att fortsätta förbättringsarbetet på egenhand. 

Inom Swedish Welcome metoden bedömms flera hundra aspekter inom tio områden; värdskap, interör, extrerör, tillgänglighet, gästinformaition, städning, mat & dryck, trygghet, utrustining, ledning & styrning samt energi, vatten & avlopp. 

Arbetet med Swedish Welcome kommer fortlöpa genom hela projektet och företag som genomgått metoden kommer finns sökbara på Swedish Welcomes hemsida. 

Mål

Öka företagens affärsutveckling 

Utfall

Inom KBV har 5 företag hittils deltagit i Swedish Welcome 

Datum

2018-05-10

Budget

100TSEK

Kontakt

Namn: 
Sarah Andrén
Telefon: 
072 14 22 123
E-post: 
sarah.andren@vistvarmland.se