Studio Visit Värmland

Studio Visit Värmland

Studio Visit Värmland, en dag där vi med framåtriktad tanke lyfte besöksnäringens framtid!

Dagen var ett digitalt forum som sändes direkt från Karlstad för besöksnäringen både inom näringsliv och det offentliga. Med framtiden i fokus fick deltagarnafölja med på trendspaningar framåt, lyssna kring vad attraktionskraft 2021 är, attraktiva platser och mycket, mycket mer. Dagen bjöd på både spaningar ut från Värmland men även spaningar in i den Värmländska besöksnäringen. 

Moderator för dagen var kommunikatören, journalisten, skribenten och föredragshållaren Lottie Knutson.

Här kan du ta del av sändningarna från Studio Visit Värmland:

Program Studio Visit Värmland 17 mars 

10.00 Lottie Knutson och Mia Landin hälsar välkomna

10.10 Kairos Future, Johanna Danielsson, v.vd Kairos Future

10.30 Summering Lottie 

10.35 Universitetet i Malmö, Malin Sundström, universitetslektor och docent i marknadsföring och forskar om kunders/konsumenters köpbeteenden och hur handelns digitalisering påverkar beteenden och handelsstrukturer

11.15 Paus

11.25 Visit Sweden, Angelica Månsson Gerde, Head of New business Visit Sweden

11.50 Matbruket, Niclas Pettersson är på plats i köket

12.10 Lunchpaus

13.00 Höga Kusten, Mia Karlsson, VD Höga Kusten destinationsutveckling och Jerry Engström, Ägare Friluftsbyn och föreläsare kring varumärkesbyggnader, marknadsföring, entreprenörskap, destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Mia och Jerry pratar om resan till Destination Höga Kusten från två olika perspektiv.

13.45 Löfbergs kommer till studion och pratar kaffe med Lottie och Mia

13.55 Kaffepaus och Värmland Runt

14.05 Tillväxtverket, Erika Rosander, Utvecklingsledare besöksnäring/turism Tillväxtverket

14.35 Ibrahim Baylan

14.45 Lottie summerar

14.50 Visit Värmlands nya strategiska handlingsplan, Mia Landin och summering av Lottie Knutsson

15.00 Slut

Datum

2021-03-17