Studieresa till ITB i Berlin

ITB Berlin
Mellan den 7-9 mars deltog drygt 30 personer på en studieresa till en av världens största turismmässor, ITB i Berlin, genom IDA projektet.

Två dagar tillbringades på ITB-mässan där vi fick presentationer både av Visit Sweden och Nordic Marketing. Stora delar av världens turistiska utbud finns representerat så ett besök på ITB ger en god inblick i vilken konkurrens vi har att förhålla oss till. Vädigt många av de turoperatörer som är viktiga i berbetningen av den tyska marknaden finns också representerade här samt både Visit Sweden och Innovasjon Norge som arbetar med marknadsföringen av våra destinationer på det nationella planet.

Dessutom arrangerade vi en guidad busstur i Berlin där flera av de stora besöksmålen besöktes. Guiden gav också en mycket intressant bild av det politiska och historiska händelsförloppet som låg bakom både Tysklands och Berlins delning och murens uppbyggnad och fall. Även en guidad visning av Street art/Grafitti stod på programmet.

Syfte

Mer kunskap kring vad som krävs för att vara verksam på en internationell marknad och en orientering i vilken konkurrenssituation vi befinner oss i. En möjlighet för företagen att knyta kontakter med internationella turoperatörer och landsorganisationerna för turism. 

Utfall

33 personer deltog på resan med 14 deltagare från Sverige och 19 från Norge. 

Datum

2018-03-07 - 2018-03-09

Kontakt

Namn: 
Andreas Norum
Telefon: 
076 496 27 73
E-post: 
andreas.norum@visitvarmland.se

Dokument

( 0.52mb , .pdf )