Studieresa Tekniska muséet och Quality Hotell Winn i Haninge

Studieresa Tekniska muséet och Quality Hotell Winn i Haninge

Den 23 april genomfördes en studieresa till Tekniska muséet och Quality Hotell Winn i Haninge. Både Tekniska muséet och Quality Hotell Winn i Haninge har fått pris för sitt arbete med tillgänglighet. Tekniska muséet har trots begränsningar i byggnaden lyckats skapa en tillgänglig miljö. Quality Hotell Winn i Haninge har gjort en omfattande renovering och är nu Sveriges mest tillgängliga hotell.

Deltagande företag var:

  • Mårbackastiftelsen: Irene Henriksson, Christina Sundström
  • Arvika Fordonmuseum: Karl Axel Evrell
  • Karlstad Paddlarklubb: Jan Fjällman
  • Glasskogens Naturreservat: Vivi Appelqvist, Iwona Ericsson
  • Sliperiet: Hampus Karlsson, Dennis Sandstedt
  • Filipstad kommun: Jonatan Lööf

Tekniska Muséet

Vi mottogs av Peter Skog och Maria Olsson som berättade om muséets verksamheter och deras arbete med tillgänglighet. Många skolklasser besöker museet och de har inredd ett ”klassrum” där klasserna samlas och där lokalerna är tillgänglighetsanpassat för barnen. Vi fick också guidning på utvalda delar som tillgänglighetsanpassats i muséet.

Quality Hotell Winn i Haninge

Vi mottogs av Maria Tallen, hotelldirektör, och Carina Svedin, tillgänglighetsambassadör, som berättade om deras verksamhet och hur de systematiskt arbetar med att förbättra tillgängligheten. Vi fick också se ett av hotellets tillgänglighetsanpassade rum ,serveringen och konferensrum. 

Deltagare från Visit Värmland: Gunn Axelsson och Sarah Andrén.

Syfte

Syftet med besöket var att få se goda exempel, öka kunskapen om tillgänglighet och att samtidigt få inspiration.

Datum

2019-04-23