18
sep

Spaningar från Visit Sweden

Nu har Visit Sweden skickat ut sina senaste spaningar från omvärlden och man konstaterar att Covid-19 fortsatt påverkar oss och hur Allt som händer, sker och görs påverkas av Covid-19 - pandemins spridning, människors ändrade beteenden, kommunikationsaktiviteter som ställs in och ställs om med mera - men att det förändras i långsammare takt än under våren och sommaren och i detta nyhetsbrev har Visit Sweden därför fokuserat på den lite mer långsiktiga utvecklingen.

Till nyhetsbrevet