14
dec

SKR – Rapport från Besöksnäring på agendan 2020 – del 1

Den 25 november höll SKR, Sveriges Kommuner och regioner sin årliga besöksnäringskonferens Besöksnäring på agendan med intressanta och inspirerande föredrag och framtidsspaningar, i år i digital form. 

I en artikel rapportderar Turismnytt från konferensen:

 • CoronaExpress – 10 år på tio veckor
 • Helikopterperspektiv på krisen
 • Att skapa sig ett litet monopol
 • Samlad bild av turism och besöksnäring under och efter Coronapandemin
 • Vad innebär pandemin för turismen?
 • Osäkerhetsfaktorer
 • Hur behöver vi jobba framåt? 
 • Besöksnäring i ett nytt landskap 
 • Hur har då bilden av Sverige påverkats?
 • Hur bra har vi varit på att ställa om?
 • Vilken förmåga att ställa om?
 • Insikter från pandemin om vad besöksnäringen betyder för platsen? 
 • Ställa in eller ställa om? Här får vi ta del av när Thomas Pettersson, grundare av Naturbyn och Wiksfors bruk berättade om resan från uteblivna utländska gäster till ett helt nytt besöksmål i Värmland!

Läs artikeln