Seminarium om Digital kommunikation 6 okt 2016

Seminarium om Digital kommunikation 6 okt 2016

Visit Värmland samlar aktörer inom besöksnäringen under en dag där vi tillsammans tar del av konkreta tips, framtidsscenarier och möjligheter med digital kommunikation. En dag med fokus på trender inom digital kommunikation för besöksnäringen i vår vardag- nu och i framtiden.

Mål

Värmland ligger i framkant och tar betydande steg framåt för digital utveckling. Deltagarna får insikter och ökar kunskapen om hur omvärlden förändras (trender om besökarnas beteende, kommunernas organisation) samt får inspiration och kraft att förändra för framtida krav. Besöksnäringen i Värmland spar på resurser genom samordna utvecklingen.

Syfte

Visit Värmland och projektet Hållbar Besöksnäring samlar aktörer inom besöksnäringen under en dag där vi tillsammans tar del av konkreta tips, framtidsscenarier och möjligheter med digital kommunikation. Vi vill belysa frågorna: Hur påverkas den lokala besöksnäringen och de offentligas roll? Hur kan vi samordna utvecklingen i Värmland för att ligga i framkant?

Datum

2016-10-06

Budget

170TSEK