Samverkansmodell för en hållbar platsutveckling

Samverkansmodell för en hållbar platsutveckling

Platsutvecklingsträff för utvecklingsgrupp Attraktiva platser Värmland kring hur man samverkar på bästa sätt med olika aktörer, företag och organisationer på orten. Hur skapar man gemensamma mål och visioner som man sedan på ett strukturerat sätt arbetar med tillsammans?


Visit Värmland bjödin till utvecklingsgrupp Attraktiva platser Värmland. Svenska BID-modellen (Business Improvement District) är en strukturerad samverkansmodell i en process som ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter. Målet med BID-processen är att skapa en fungerande samverkansorganisation med ett tydligt nuläge och gemensam handlingsplan framåt.

Under denna träff berättade Susanne Forsberg, koordinator Visit Värmland, om modellen, hur hon arbetat med den i olika kommuner och platser och hur du kan dra nytta av den i din platsutvecklingsprocess. 

Med på träffen fanns även Pia Almström och Hanna Åsander för att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar från ett kommunalt perspektiv.  

Pia Almström, Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge kommun, deladea med sig av sina erfarenheter om att få intressenter på den offentliga platsen att inse att samverkan och samsyn kring platsens utveckling är vägen framåt. Vikten av att arbeta gränsöverskridande mellan det privata och offentliga och då inte minst att sudda ut gränserna inom den kommunala förvaltningen. Kävlinge kommun har alldeles nyligen startat sin BID-process för Kävlinge tätort. Pia välkomnar projektet och kommer att berätta om flera framsteg inom områden som tidigare varit utmanande.

Hanna Åsander, Park- och trafikplanerare Kristinehamns kommun, pratade om att konkretisera och förverkliga utveckling av det offentliga rummet. Om utmaningar med samverkansformer och dialog mellan tjänstepersoner och fastighetsägare, centrumorganisation och Näringslivssamverkan samt hur deras förhållningssätt till vision och handlingsplaner för stadskärnan ser ut i Kristinehamns kommun. Hanna delar även med sig av utmaningar och erfarenheter av flera års arbete med både planering och utförande av offentliga miljöer som nybyggnation av stadspark, ombyggnad av torget samt upprustning av gågatan.

OM DE MEDVERKANDE: 

  • Susanne, koordinator på Visit Värmland och egen företagare, har spetskompetens inom BID-modellen och platsutveckling samt har varit nominerad till Årets Centrumutvecklare.

  • Pia, har under 15 år varit Kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun med cirka 2000 anställda. 

  • Hanna, Park- och trafikplanerare på Tekniska förvaltningen på Kristinehamns kommun, har en bakgrund som fysisk planerare med mångårig erfarenhet av arbete med framtagande av såväl detaljplaner som översiktsplan, medborgardialoger och visionsarbete.

Datum

2021-06-09

Dokument

Susanne Forsberg, Attraktiv platssamverkan
( 0.82mb , .pdf )
Hanna Åsander, pesentation från visionsarbete
( 4.93mb , .pdf )