24
jun

Regional exportstatistik

Värmland - fler företag exporterar

Allt fler värmländska småföretag når en internationell marknad. Andelen exporterande företag i länet är 17 procent. Det är bara Skåne, Jönköpings och Västra Götalands län som har en högre andel företag som exporterar.

Värmland är det län där störst andel av småföretagen - 16 procent - upplever att tillgången till lån och krediter är ett stort hinder för tillväxt. Motsvarande siffra för hela Sverige är 11 procent. Arbetslösheten har fallit under de senaste åren och ligger nu under riksgenomsnittet.

Läs mer på tillvaxtverket.se