Produktutvecklingsworkshop och tysklandskunskap

Produktutvecklingsworkshop och tysklandskunskap

17-18 april höll vi IDA-träff på Långbergets Sporthotell i Torsby. I samarbete med Jan Badur på Nordic Marketing lärde vi oss mer om vad som krävs för att arbeta med export mot den tyska marknaden och hade paketeringsworkshop.

På träffen deltog 25 personer från både Sverige och Norge. Nordic Marketing är ett tyskt marknadsbolag som arbeter som länk mellan destinationer och turoperatörer med direktkontakt med försäljningskanalerna på marknaderna i Tyskland, Schweiz, Österrike och Belgien. Nästa steg i samarbetet kommer att bli säljbesök med produkter från IDA området hos lämpliga turoperatörer. Därefter en FAM trip med intresserade potentiella turoperatörer under sommaren.

Mål

Målet med aktiviteten är att under sakkunnig ledning paketera våra erbjudanden mot den tyska marknaden samt söka upp och inleda försäljningsarbete med lämpliga turoperatörer.

Syfte

Att få fler exportmogna gränsöverskridande produkter från IDA området köpbara på internationell marknad. 

Utfall

April: 20 företag deltog i workshop och paketering. 5 olika rundreseförslag togs fram.

Datum

2018-04-17 - 2018-04-18

Budget

150 000TSEK

Dokument

Presentation Jan Badur Långberget 17-18 april 2018
( 15.35mb , .-18 )