Produktutvecklingsworkshop cykel

Cykelworkshop

Produktutvecklingsworkshop cykel

Måndagen den 26 augusti hölls en produktutvecklingsworkshop på Valbergsängen i Torsby.

Bakgrund

Efterfrågan på cykelprodukter ökar. I det pågående Interregprojektet ”Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism” (LET) är ambitionen att ta fram nya produkter som bygger på den ledinfrastruktur som vi har och att få ut både nya och befintliga produkter på marknaden i såväl digitala kanaler som via internationella researrangörer.

Programmet för dagen

10.00 Välkommen, kaffe och macka. Andreas Norum, Visit Värmland, ger en kort introduktion om arbetet med ledbaserade produkter och om dagens workshop.

10.10 Cajsa Jansson, Visit Värmland, berättar om hur vi bedriver arbetet mot internationella researrangörer och hur efterfrågan ser ut internationellt.

10.30 Katarina Bergstrand, Sweden by Bike, berättar om hur de ser utvecklingen av cykelturism och deras erfarenheter av paketering av cykelprodukter. Sweden by Bike arbetar både med utveckling av cykelturism, statliga utredningar om cykelturism och fungerar som återförsäljare och bokningskanal via https://swedenbybike.com/.

11.00 Arbete med produktutveckling, individuellt och tillsammans med andra workshopdeltagare. Deltagarna arbetar alla i någon mån med cykelprodukter idag så att dela erfarenheter med varandra är också en viktig del av dagen. Målgrupp, paketinnehåll, information, kommunikation och prissättning

12.30 Lunch

13.15 Fortsatt arbete med produkter/idéer

Målsättningen med dagen var att var och en ska ha någon eller några produkter färdiga för att ta med i bearbetning av researrangörer och, för den som vill, publicering och försäljning via Sweden by Bike, men även att identifiera möjligheter för paketering på andra sätt med företag som inte är på plats som kan vara bas för fortsatt arbete.

Datum

2019-08-26

Kontakt

Namn: 
Andreas Norum
Telefon: 
0709367536
E-post: 
andreas.norum@visitvarmland.se

Dokument

Produktutveckling cykel Torsby
( 2.87mb , .pdf )
Cykelturism
( 0.9mb , .pdf )