PR Norge Pressmeddelande

PR Norge Pressmeddelande

Pressmeddelande till norsk press angående norrmännens resevanor utifrån slutsatser från undersökning som Visit Värmland låtit genomföras.

Mål

Ökat antal övernattande besökare och dagsbesökare. Nå nya målgrupper som kan tänka sig att besöka Värmland.

Syfte

Fler ska upptäcka Värmland!

Utfall

Artiklar har publicerats i avisen hkjgrgröhk

Datum

2016-06-01 - 2016-09-30

Budget

50TSEK