30
okt

Polismyndighetens nya tolkning av hur antalet deltagare ska räknas vid danstillställningar

Visita har tittat djupare på Polismyndighetens av regelverket kring begränsning av antalet deltagare vid danstillställningar. Sedan den 8 oktober är det tillåtet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – exempelvis krogshower, konserter och andra typer av uppträdanden samt danstillställningar – på serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, utan att det finns någon generell begränsning i tillåtet antalet deltagare. Som Visita tidigare har informerat om återinförs nu från och med den 1 november en begränsning till högst 50 deltagare vid offentliga danstillställningar, även om de arrangeras på serveringsställen. Den återinförda begränsningen gäller inte andra typer av arrangemang än offentliga danstillställningar. Vid exempelvis krogshower, konserter och andra arrangemang på serveringsställen kommer det alltså även fortsättningsvis att vara tillåtet med fler än 50 deltagare.

Polismyndigheten har gjort en ny tolkning av begränsningen till högst 50 deltagare när offentliga danstillställningar hålls på serveringsställen. Före den 8 oktober ansåg Polismyndigheten att begränsningen till högst 50 deltagare vid en danstillställning endast omfattade de besökare som befann sig på dansgolvet och att det var tillåtet att därutöver ha fler besökare på serveringsstället i övrigt. Numera anser Polismyndigheten att inte endast de personer som befinner sig på dansgolvet ska räknas som deltagare, utan att alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till ska räknas in i deltagarantalet. Detta innebär att om en offentlig danstillställning hålls på exempelvis en restaurang så får det endast befinna sig totalt 50 gäster på restaurangen som helhet.

Polismyndigheten anger följande om detta på sin webb: Polismyndighetens information om begränsningen till högst 50 deltagare vid danstillställningar finns här.