25
sep

Platsens betydelse för regional tillväxt

Den 27 augusti höll Tillväxtverket ett heldagsseminarium med tema platsens betydelse för regioners utveckling. Salen var fullsatt. Intresset var stort. Nu kan du ta del av dokumentation från dagen i form av inspelade föredrag och presentationer.

Här kan du se inspelningen från de olika föredragen

Här finns presentationerna