Paketeringsmöte för boenden och andra aktörer vid Vänerleden

Cykelaptit

Paketeringsmöte för boenden och andra aktörer vid Vänerleden

Som uppföljning på ett informationsmöte om Vänerleden den 16 mars, där vi översiktligt pratade om produktutveckling kring led och cykelturism bjöds det in till ett paketeringsmöte den 21 april för företag och kommuner runt Vänern.

Fokuset för träffet var de grundläggande delar som kan fungera som stöd i en paketeringsprocess, med Vänerleden som utgångspunkt. Förhoppningen var att skapa ett bra underlag för entreprenörernas produktutveckling samt att inspirera till att inkludera mervärden i form av kultur, natur, mat och andra sevärdheter som finns utmed vår fina led. Några beröringspunkter under paketeringsmötet var:

  • Cykelvänligt Värdskap
  • Varför paketering?
  • Innehåll & bokning – vad ska man tänka på
  • Onlinebokning
  • Samarbeten & produktägarskap
  • Resegaranti
  • Kommunikation & marknadsföring

Mötet hölls i samverkan med Turistrådet Västsverige, Visit Dalsland och Visit Värmland.

Datum

2021-04-21

Dokument

Paketeringsmöte Vänerleden
( 1.35mb , .pdf )