Öppet brev från Svenska Stadskärnor

Till alla som önskar levande orter och livfulla städer även i framtiden

Öppet brev från Svenska Stadskärnor - Till alla som önskar levande orter och livfulla städer även i framtiden

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Läs pressmeddelandet